categories

Teambuilding en teambegeleiding

 

De juiste koers

Negatief gedrag bij werknemers, gebrek aan vertrouwen, angst voor discussies of conflicten, een hoog ziekteverzuim, een groot verloop onder werknemers.

 

Deze ‘symptomen’ geven aan dat u niet de juist koers vaart met uw team. Ze kunnen op verschillende niveaus doorwerken: de efficiëntie stagneert, het zakencijfer gaat omlaag, u staat onder druk en het kost onnodig veel energie.

Dit kan anders.  Met behulp van inzichten en begeleiding kunnen kapitein en bemanning het schip weer op de juiste koers brengen.

 

Verlangen naar zee

"Als je mensen een schip wilt laten bouwen, moet je ze geen hout en spijkers laten halen, maar leer ze verlangen naar de eindeloze zee." (Antoine de Saint Exupéry)

 

Wat in dit gedicht zo mooi is verwoord, is dat ‘gezamenlijk willen’ niet voldoende is om langdurig goede resultaten te bereiken. Er moet bij uw medewerkers een gezamenlijk ‘verlangen naar zee’ zijn. Dit verlangen is een motivatie van binnenuit, die veel meer behelst dan alleen hun takenpakket.

 

Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • Zelf sturing geven aan hun werk (autonomie)
  • Na een werkdag voldaan thuiskomen met nog voldoende energie
  • Trots zijn op de geleverde prestaties
  • Waardering en begrip ontvangen van collega’s en leidinggevenden
  • Trots zijn op de organisatie voor wie ze werken

 

De taak van de leidinggevende

Het is de taak van de directeur en de overige leidinggevenden om dit ‘verlangen naar zee’ zelf uit te dragen en op te roepen bij hun personeel. Dat kan alleen met een groot onderling vertrouwen binnen uw team, zelfkennis, een (toekomst)visie voor de onderneming en het vermogen om mensen te motiveren.

 

En als u met meerdere leidinggevenden bent, is het van belang om onderling op één lijn te zitten.

Kunt u hier begeleiding bij gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op

Ons analytisch coachingprogramma


Wij specialiseren ons in groepsdynamica en begeleiding bij groepsprocessen, waarmee we duurzame verandering tot stand brengen. Letterlijk helpen wij "mensen en organisaties de ruimte te nemen om zichzelf te ontwikkelen".

 

Hierbij richten we ons, als enige in Nederland, op de volgende vier psychologische leerprocessen:

 

Vertrouwen

Vertrouwen binnen het team is het fundament voor persoonlijke- en teamontwikkeling. Vertrouwen en veiligheid vormen de voedingsbodem voor  andere ontwikkelingsfactoren zoals betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inlevingsvermogen. Met andere woorden: zonder vertrouwen geen WIJ-gevoel!

Lees meer over dit leerproces

 

 

Theory U

Het U-proces is een veranderingsproces dat begint met afleren naar het verleden te kijken, en zich te baseren op eerdere ervaringen en 'zoals de dingen nu eenmaal gaan'. In plaats daarvan ga je zelf observeren, voelen en vooral naar jezelf luisteren. Het doel is om met een getrouwe, frisse blik te kunnen kijken. Hiermee kun je een visie of een ideaal toekomstbeeld vormen en daar naartoe werken. Het resultaat is een nieuwe manier van werken waarbij er gehandeld wordt vanuit de verbinding tussen hart, hoofd en wil.

Lees meer over dit leerproces

 

 

Intrinsieke motivatie

Voor de meeste soorten werk in onze huidige maatschappij is een financiële beloning niet voldoende om mensen te motiveren. Échte motivatie komt van binnenuit door autonomie, meesterschap en doel.

Lees meer over dit leerproces

 

 

Boven- en onderstromen

De meeste organisaties kennen een strikte scheiding tussen het rationele, het geplande en het lineaire (de bovenstroom) en de reacties hierop van medewerkers vanuit hun onbewuste, hun gevoel en emotie (de onderstroom). Zolang deze scheiding gehandhaafd blijft, zal er geen constructieve verandering op gang komen.

Lees meer over dit leerproces


 

Onze aanpak

Onze aanpak is persoonlijk. Wij maken geen gebruik van kostbare gepatenteerde formules, competentie tools of testen. In plaats daarvan gaan we uitgebreid met u in gesprek. De ervaring leert dat dit de beste manier is om tot de kern te komen.

Vervolgens stellen we voor uw team een programma op maat samen. Dat bestaat uit diverse coachingonderdelen die het meest geschikt zijn voor uw team en organisatie.

Lees meer over ons maatwerk

 

 

Onze deskundigheid

Dankzij onze ervaring en kennis van analytische psychologie kunnen we de individuele drijfveren en wensen van medewerkers in overeenstemming brengen met uw bedrijfsdoelstellingen.

 

Vertrouwen, luisteren, discretie en de juiste vragen stellen zijn essentieel in dit proces. Deskundig coachen betekent ook dat we deelnemers deskundig en in vertrouwen begeleiden bij confrontaties met ervaringen uit het verleden, onbewuste denkpatronen en ingesleten gedrag.

 

Daarbij gaan wij er van uit dat de antwoorden op de vragen al in de deelnemer aanwezig zijn. Dat die het allemaal al weet. Persoonlijke groei in de vorm van sterker naar buiten treden, kan alleen plaatsvinden door eerst dieper naar binnen te gaan.

 

Zo wordt de weg vrij gemaakt voor persoonlijke groei en effectieve teambuilding.

 

Lees meer over onze deskundigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verandermanagement

 

Veranderingen raken het hart van mens en organisatie.

 

Veranderingen gaan ook over emotie, gedrag en waarden.

Verandering kan aangewend worden voor gerichte duurzame teamontwikkeling!
Betrokkenheid

 

Wij laten medewerkers op een creatieve manier communiceren over hun belevenissen in relatie tot de actualiteit. Zo ontstaat er begrip en betrokkenheid bij de verandering voor de eigen werksituatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleving

 

Wie anderen in beweging wil brengen, zal moeten uitgaan van hun beleving van de werkelijkheid