categories

De pijlers van onze coaching

 

Dankzij onderstaande pijlers kunnen wij met ons coachingtraject veranderingen garanderen met een duurzaam, volwassen en progressief karakter.

 

Belevingspsychologie

Belevingspsychologie is een verdiepingspsychologie voor bewustwording van onbewuste aansturing. Waar gedragspsychologie zich richt op het waarneembare en verifieerbare gedrag, richt belevingspsychologie zich op de onbewuste aansturing van ons gedrag in de buitenwereld.

 

Het onbewuste

Zowel privé als op het werk, weten we niet altijd waarom we reageren zoals we reageren, waarom we doen zoals we doen. Volgens de analytische psychologie komt ons denken en doen grotendeels voort uit ons onbewuste. Daar bevinden zich denkpatronen, ervaringen uit het verleden en bijvoorbeeld ideeën die we van onze ouders hebben meegekregen.

 

Meer zelfinzicht geeft ons de kans om dingen anders te doen, om andere beslissingen te nemen. Dankzij deze persoonlijke ontwikkeling kan men vrijwillig andere keuzes gaan maken. Zo kan er ongeforceerd positieve verandering binnen het team plaatsvinden. Geen teamontwikkeling zonder persoonlijke ontwikkeling!

 

De verbeelding (imaginatie)

Communiceren over gevoelens, emotie, intuïtie, denkpatronen en handelswijzen is niet altijd eenvoudig. Gelukkig kan dit ook heel effectief via beelden en metaforen. Onze verbeelding is namelijk ongeremd en heeft geen tussenkomst van woorden nodig. Woorden doen ons rationele brein soms onnodig wikken en wegen.

 

Over een foto, een video of een ander concreet beeld kan men dan zeggen: “Ja, daar zet ik me voor in!” Wanneer iemand eenmaal heeft ondervonden wat zijn of haar persoonlijke drijfveren zijn, dan zal hij of zij met bezieling aan het werk gaan.

 

Deze speelse werkwijze wordt als prettig ervaren.


Natuur

Tegenwoordig “zitten” we al snel te veel in ons hoofd, we analyseren en beredeneren ons suf. Natuurbeleving is een effectieve manier om ratio en gevoel opnieuw in balans te brengen.

Bovenstaande motivatie is één van de redenen waarom wij onderdelen van onze coachingprogramma's in de natuur realiseren.

Uit onze ervaring en uit onderzoek blijkt tevens dat gesprekken in de natuur beter verlopen dan in een zaaltje met kunstlicht.


Metaforen

Door gebruik te maken van metaforen slaan we een brug tussen de identiteit van de organisatie en de motieven en behoeften van medewerkers. Een metafoor geeft een sfeerbeeld, is illustratief, richtinggevend, activerend en ideaal om moeilijke boodschappen over te brengen.

 

Mensen hebben de natuurlijke neiging om zaken concreet voor te stellen, om de werkelijkheid in tastbare betekenis-eenheden op te delen.

Metaforen dwingen door hun abstractie juist tot een omgekeerde beweging, die grenzen doorbreekt en ruimte geeft aan bredere interpretatiemogelijkheden. Metaforen helpen om beter te communiceren, problemen te analyseren en zaken te verduidelijken.

 

 

 

 

 

 

In de  afgelopen decennia zijn de theorieën en methoden van Jung en het onbewuste wereldwijd opgevolgd en uitgebreid. Met onze coachingprogramma's putten wij dagelijks uit zijn gedachtegoed.

 

Het onbewuste “reageert en communiceert” o.a. in beelden en symbolen en niet op teksten. Met de inbreng van creatieve werkvormen, verbeelding, metaforen en imaginatie omzeilen we het cognitieve veiligheidssysteem. Dit geeft een beeld van de innerlijke beleving!

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.

ALBERT EINSTEIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het gedachtegoed van Jung laten wij ons inspireren door Steven Covey, David Kolb, Alice Miller, Ken Wilber, Roberto Assagioli, Carl Rogers, Joseph Jaworski en Rupert Sheldrake.