categories

4 psychologische processen voor diepgaande verandering

 

GroeneCoaching is als enige in Nederland gespecialiseerd in teamontwikkeling op basis van de volgende psychologische leerprocessen:

 

Deze vier veranderingsprocessen brengen hoofd en hart, oftewel het rationele en het gevoel, in overeenstemming. Alleen dan is effectieve duurzame verandering mogelijk.

Vertrouwen: drie redenen om aan vertrouwen te werken

 

Het is in economisch opzicht van vitaal belang om aan vertrouwen te werken. Vertrouwen heeft namelijk altijd effect op twee variabelen: snelheid en kosten.

 

1. Wantrouwen vertraagt uw organisatie en verhoogt de kosten.

Terwijl het omgekeerde ook mogelijk is. Onderzoek toont aan dat organisaties met veel vertrouwen op alle terreinen veel beter presteren dan organisaties met weinig vertrouwen.

 

2. Vertrouwen is DE leiderschapscompetentie in de 21e eeuw.

Het vermogen om als leider vertrouwen te creëren, vergroten en herstellen maakt het verschil tussen succes en falen.

 

3. Vertrouwen is te leren.

Vertrouwen is naast karakter ook opgebouwd uit competenties en is te ontwikkelen.

 

Model van Lencioni

 

De piramide van Lencioni toont de knelpunten die het behalen van optimale prestaties in de weg staan, te beginnen bij gebrek aan vertrouwen. Zodra er voldoende vertrouwen gewonnen is, kunnen de volgende knelpunten uit het model van Lencioni aangepakt worden:

 

  • angst voor discussies en conflicten
  • gebrek aan betrokkenheid
  • geen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen
  • te weinig aandacht voor teamresultaten

Zodra de oorzaken van deze disfuncties zijn geïdentificeerd en opgelost, kunnen teams zich ontwikkelen tot een volwassen niveau. Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

 

Terug
Vertrouwen en veiligheid vormen de voedingsbodem voor andere ontwikkelingsfactoren zoals betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inlevingsvermogen. Met andere woorden: zonder vertrouwen geen WIJ-gevoel!