categories

Tweedaagse teamtraining: Vitalitymanagement


Of je nu werkgever of werknemer bent, je hebt veel balletjes hoog te houden. Met allerlei kwesties leren omgaan, goed communiceren, bedrijfsdoelstellingen halen, presteren en stress het hoofd bieden.

We ervaren ook buiten het werk een maatschappelijke druk en toenemend individualisme. Daarbij zien we de maatschappij steeds diverser worden. Kijk maar eens naar alle verschillende mensen, culturen, overtuigingen, (sociale) media en meningen waar we dagelijks mee in aanraking komen.

 

In uw organisatie

Iedere organisatie is een afspiegeling van onze samenleving. Daardoor ligt er zowel buiten als binnen uw organisatie een psychische druk op mensen.

Gevaren als de burn-out, chronische stress en een slechte werk-privébalans bij uw medewerkers liggen op de loer. En natuurlijk de bijkomende gevolgen voor uw onderneming: verloop, ziekteverzuim en een dalende productiviteit.

Hoe kunt u als leidinggevende grip krijgen op deze situatie?

 

Vitalitymanagement

Vitaliteit is een belangrijk begrip. Het behelst onder andere welzijn, motivatie, open communicatie en effectiviteit. Kortom, alles wat een organisatie gezond en bloeiend maakt.

Bij vitality management gaat het om de mensen in uw team, uw medewerkers. Zij zullen een nieuwe koers gaan varen wanneer er recht gedaan wordt aan hun talenten en kwaliteiten. Wanneer ze zich bewust worden en hun drijfveren en motivatie terugvinden. Wanneer ze beter opgewassen zijn tegen wat er op hun pad komt, zowel op het werk als privé.

 

Werk en privé

Wij, in onze realiteit als mens en trainer/coach/therapeut, gaan er vanuit dat er geen écht onderscheid is tussen werk en privé. We zijn altijd en overal mens. En dus nemen we ons persoonlijk lijden onvermijdelijk mee naar ons werk. En wat er zich op het werk afspeelt, samen met stress en vermoeidheid, beïnvloedt ons gedrag thuis.

Daarom kiezen wij voor een integrale aanpak. De luchtige opzet van de training nodigt deelnemers uit om zichzelf te zijn. Hun privépersoon en hun beroepsrol gaan steeds meer samenvallen. Dit voorkomt blokkades of piekeren en de deelnemer is emotioneel beter in balans.

 

Teamtraining: Vitalitymanagement

Deze tweedaagse (of vier dagdelen) training Vitalitymanagement geeft een praktijkgerichte aanzet tot concrete resultaten en duurzame veranderingen. Dit is een teamtraining die op twee niveau's effectief is: voor het team en voor de individuele werknemer.

Voorafgaand vindt een gesprek en een quickscan plaats. Zo kunnen we ons in het bijzonder richten op de problemen die spelen bij het team of de organisatie.

De onderdelen van de training vindt u op deze pagina onder Inhoud.

 

Aanpak

De training zelf staat in het teken van “doen”. Via metaforen en creatieve opdrachten reflecteren we op de dagelijkse werkvloerpraktijk.  Er is aandacht voor "Bovenstromen en Onderstromen" binnen het team of de organisatie. Natuurbeleving speelt hierin een belangrijke rol!


Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat de mens makkelijker communiceert wanneer hij actief bezig is. Tijdens een wandeling, in de natuur, een fysieke opdracht of een creatief spel is het makkelijker om bepaalde zaken te benoemen. Zaken die in een persoonlijk gesprek of vergadering moeilijk bespreekbaar zijn, komen hier wel boven water.

Inhoud

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 

1.
Creëren van veiligheid en vertrouwen
Aandacht voor gevoelens en emoties
Uitdagen
Stimuleren om van elkaar te leren

 

 

 

2.
Stimulering creativiteit
Doel bepalen in overeenstemming met rationele koers van de organisatie
Confrontatie
Commitment met de organisatie


3.
Confrontaties gericht op persoonlijk gedrag, communicatie en in samenwerking
Emotiemanagement
Inzicht in onbewuste processen "Bovenstromen en Onderstromen"
Patronen bespreekbaar maken


4.

Drijfveren, verbondenheid en harmonie

Begeleiden van onderlinge uitspraken en confrontatie

Persoonlijk energiegebruik

Betrokkenheid

Begeleiding commitment met de organisatiedoelstellingen

Persoonlijke doelstellingen formuleren (voor latere bespreking met de leidinggevende)


Elk onderdeel beslaat een dagdeel. Deze kunnen naar behoeven worden verdeeld over 2 of 4 dagen, die met tussenpozen ingeboekt kunnen worden.

 

 

 

Meer weten of een afspraak maken? Neem contact met ons op.

 

 

Directe voordelen voor team en organisatie

 • meer flexibiliteit
 • meer weerbaarheid
 • minder ziekteverzuim
 • minder verloop
 • meer effectiviteit
 • meer prestaties
 • meer verantwoordelijkheid
 • meer arbeid-satisfaction
Toegevoegde waarde voor team, organisatie en individu

 • het volle teampotentieel benutten
 • meer bewustwording
 • inzicht in "onbewuste processen"
 • respectvolle confrontaties
 • vanuit een ander perspectief kunnen kijken
 • vergroot oplossend vermogen
 • beperkende overtuigingen loslaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als rode draad wordt het teammodel van Patrick Lencioni ingezet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tijdens de trainining worden de fases van Tuckman doorlopen

 

 • Forming ( het vormen/ ontstaan van de groep)
 • Norming (de norm of standaarden-fase)
 • Storming (de conflict-fase)
 • Performing (prestatie fase)
Bovenstaande stadia worden niet altijd lineair doorlopen.....