categories

Visie en missie

Wij streven ernaar inspiratie en vitaliteitbevordering te bieden voor mens, team en organisatie. Dit kan op verschillende niveau's: van puur recreatief tot groei op emotioneel bewustzijnsniveau. Ons aanbod is daarom gevarieerd.

 

Respect is een belangrijk uitgangspunt, en integratie van alles wat leeft, water, aarde, lucht en mensen staat bij ons centraal.

 

Wanneer het op de economie aankomt, zijn wij van mening dat het ecologisch duurzame en het maatschappelijke geen randvoorwaarden meer zijn, maar de basis vormen van een gezonde economie. Het keerpunt, voor een economie waarin het draait om de werkelijke behoeftes van mensen is niet de politiek, religie of de wetenschap – het is ons bewustzijn.

Creatief, verbindend en betrokken

Ons programma-aanbod is gerangschikt naar de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. Ondanks de onderlinge verschillen, versterken zij elkaar en vullen zij elkaar perfect aan.

 

Trainingen en workshops hebben bij ons een veelzijdige aanpak. Zowel de natuur als de theorieën van Carl Gustav Jung over het persoonlijk en collectief onbewuste en de betekenis van symbolen, vormen de basis vanuit waar wordt gewerkt.

 

Om bewustzijn te creëren en te ontwikkelen, kan er zowel aan het fysieke lichaam als aan de psyche aandacht worden besteed. We werken naar een realistische transformatie met behulp van de positieve invloeden van de natuur, creatieve werkvormen en metaforen. Van theorie naar praktijk.

 

 

 

 

 

"De natuur is puur. Het authentieke ervan maakt ook het authentieke in mensen los.

 

De natuur oordeelt niet, maar is gewoon zichzelf waardoor mensen ook makkelijker zichzelf zijn!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Emotie is de belangrijkste bron van alle bewustwording.

 

Zonder emotie kan er geen transformatie van duisternis in licht en van apathie in beweging plaatshebben."


- Carl Gustav Jung -