categories

4 psychologische processen voor diepgaande verandering

GroeneCoaching is als enige in Nederland gespecialiseerd in teamontwikkeling op basis van de volgende psychologische leerprocessen:

 

Deze vier veranderingsprocessen brengen hoofd en hart, oftewel het rationele en het gevoel, in overeenstemming. Alleen dan is effectieve duurzame verandering mogelijk.

Theory U: verandering langs de U

 

'Theory U' van Otto Scharmer is een theorie die ‘diepgaande verandering’ belooft. Inmiddels heeft deze methode in Europa naam gemaakt, en vond al ingang bij bedrijven als KLM Cargo, Achmea, TNO, Seats2Meet, de Europeesche en The Hub Amsterdam.

 

Theory U gaat over de capaciteit van een persoon en organisatie om haar eigen toekomst te creëren. Niet wat we doen, maar waar we onze aandacht aan besteden is de sleutel tot wat we presteren. Een van onze grootste obstakels is de neiging om snel naar een oplossing te zoeken.

 

Theory U

 

De diepte in

Op de automatische piloot “downloaden” we ervaringen en inzichten uit het verleden naar de situatie van nu. De sleutel ligt in het contact maken met je huidige zelf, en weer met een frisse blik kijken. Van hieruit vertrouwen op dat wat zich aandient als je de controle loslaat. Dit is de linkerkant van de U: je duikt naar beneden, laat het verleden los, maakt contact met je huidige zelf.

 

Met nieuwe inzichten terug omhoog

De rechterkant van de U, omhoog, begint met 'presencing'. Het woord is een samentrekking van presence en sensing, en wil zeggen dat je vanuit je gevoel, vanuit het onbeschreven blad, een visie of een ideaal toekomstbeeld vormt en daar naartoe gaat werken. Hier komt het aan op samenwerken, je visie samen uitkristalliseren en een plaats geven in het bestaande proces.

 

Essentieel in dit collectieve leerproces is het diepe interpersoonlijke contact dat ontstaat. Het vereist een groot bewustzijn, dat ontstaat uit vertrouwen en elkaar op een veel dieper niveau kennen. De verbinding tussen hart, hoofd en wil staat centraal. Van hieruit kan innovatie ontstaan.

 

Hoe ervaren wij Theory U

Theory U is een model dat diverse ‘lagen’ van de mens raakt: mentaal, psychologisch, sociaal en spiritueel.Het doorlopen van de U helpt mensen om betekenis te vinden in wat ze doen, en een verband te leggen met alles om hen heen: zichzelf, anderen en de wereld.

 

We zien op de werkvloer dat het onbewuste en onzichtbare (wat er in de lucht 'hangt') nu bewust en zichtbaarwordt gemaakt.

 

Tijdens de eerste fase begin je verder te kijken dan alleen je eigen persoon. Je stapt ook in de schoenen van anderen. Je wordt veel meer en dieper betrokken bij beleving van anderen. In plaats van dat je een mening over de anderen hebt, ga je echt begrijpen waarom mensen doen zoals ze doen. Je beseft dat je alleen samen het probleem kunt oplossen. Meer en meer ga je het grotere geheel zien.

 

Snel en toekomst gericht

Toen Otto Scharmer zijn boek Theory U lanceerde, legde hij de basis onder een aanpak waar al langer voor gepleit werd: niet het verleden, maar de toekomst bepaalt de agenda van ons handelen. Coachen met Theory U werkt snel en direct vanuit wat zich nú aandient.

 

De cliënt neemt waar wat zich voor hem ontvouwt en richt dáár zijn keuzes op. Hij of zij gaat handelen vanuit het zuivere eigen bewustzijn (de innerlijke bron), dat losstaat van oude patronen, gewoontes en onbewuste invloeden van buitenaf.

Meer weten? Neem contact met ons op!

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Niet wat we doen,

maar waar we onze

aandacht aan besteden

is de sleutel tot wat we presteren.”

Otto Scharmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Werkvormen binnen het U-proces

Tijdens de ontwikkeling begeleiden

we jou en je team door gebruik

te maken van verschillende

hulpmiddelen en/of werkwijzen.

 

Zij helpen je om steeds de

juiste volgende stap te maken,

en te ervaren wat niet in

woorden te vatten is.

 

Lees bij onze coachingsvormen

het overzicht van de werkvormen

die wij gebruiken in

onze U-proces trajecten.