categories

Coaching is maatwerk

 

GroeneCoaching voor Teams biedt een doelgericht programma om teams te vormen, te laten ontwikkelen en groeien. Een effectief team kenmerkt zich door de volgende factoren:

 • vertrouwen
 • openheid
 • betrokkenheid
 • goede omgang met emotie
 • elkaar aanspreken op ongewenst gedrag
 • persoonlijke verantwoordelijkheid
 • resultaatgerichtheid

Deze factoren kunnen onmogelijk van het ene op het andere moment aanwezig zijn. Ons programma garandeert duurzame veranderingen die stapsgewijs zullen plaatsvinden. Ongeveer een jaar na de start van het traject zullen de doelen behaald zijn. Voor blijvende resultaten bieden we een effectief opvolgsysteem.

 

Programmavoorstel

Omdat behoeften, doelstellingen en werkwijze voor ieder team anders zijn, werken wij met een programma op maat.

 

We starten met een interview met de eindverantwoordelijke manager of directeur. Op basis daarvan maken wij een programmavoorstel. Hierin zijn de volgende stappen opgenomen:

 • heldere analyse van vraagstelling
 • plan van aanpak
 • doorlooptijd
 • kosten
 • communicatie

Het coachingprogramma

Onze coaching voor teamontwikkeling is een combinatie van groeps- en individuele coaching.

 

Kennismaking

Het programma start met een kennismaking. Er worden interviews gedaan met de teamleider en indien gewenst met de andere teamleden. Deze interviews zijn erop gericht meer inzicht te verkrijgen in enerzijds de individuele kijk op alle aspecten van het team, en anderzijds in het totaalbeeld van de huidige situatie.

 

Quickscan

Een positief startmoment bij verandermanagementtrajecten is de Quickscan. In een relatief kort tijdsbestek is het team in staat zichzelf te beoordelen door de volgende vragen aan zichzelf te stellen:

 • Zijn wij werkelijk een team?
 • Hoe presteren we tegenwoordig?
 • Zijn we bereid de benodigde tijd en energie te investeren om een goed team te zijn?

De uitkomst van de scan biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen.

 

Opvolgfase

In de opvolgfase wordt een aantal bijeenkomsten gehouden. In de bijeenkomsten wordt een unieke coachingmethode toegepast met verschillende componenten, zoals: verbale en non-verbale communicatie, imaginatie, natuur- , creatieve- en fysiek actieve werkvormen. De focus ligt op de toekomst, niet op het verleden. Gaandeweg zullen de teamleden op één lijn komen te zitten.

 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze coaching helpt mensen meer zelfinzicht te krijgen. Door dit inzicht gaan zij inzien dat het contact met anderen in feite een ontmoeting is met verborgen kenmerken van zichzelf.

 

 

 

 

 

 

 

Mensen met een emotioneel zelfinzicht zijn beter in staat hun eigen leven vorm te geven. Zij weten welke werkzaamheden bij hen passen en zullen daar naar handelen.

 

 

 

 

 

 

Competenties als creativiteit, vitaliteit, communicatievaardigheden en arbeidsvreugde zijn het resultaat.