categories

Resultaat


Wat levert het de organisatie op?

Een team is meer dan alleen een groep samenwerkende professionals. Persoonlijke ervaringen (op privé én professioneel vlak), eigen wijsheid en de mate van onderling vertrouwen zijn van grote invloed op de samenwerking. En daarmee ook op de resultaten.

 

Bij onze duurzame teamontwikkeling wordt dit allemaal meegenomen. Zowel ieder individu binnen het team, als het team zelf maakt een ontwikkelingsproces door. Dit proces maakt teams op een natuurlijke manier gezonder en krachtiger.

 

Daarmee is de weg vrij voor efficiënte samenwerking, hoge productiviteit en betere bedrijfsresultaten.

 

Concrete resultaten die met ons traject worden bereikt:

 • Collectief leiderschap
 • Het gaat erom dat iedere medewerker zijn of haar eigen belemmeringen overwint en sterkten gebruikt
 • Écht contact tussen mensen als mensen.
 • Een nieuwe manier van kijken, die de basis vormt voor samen creëren en van elkaar leren
 • Effectiviteit, belastbaarheid en de bedrijfsresultaten van het team verbeteren
 • Meer vertrouwen, betrokkenheid en inlevingsvermogen
 • Teams ervaren conflicten als noodzaak om beter te presteren
 • Stressvrij- en zelfsturende teams
 • Intrinsieke motivatie en zingeving
 • Natuurlijk leiderschap
 • Trots en voldoening bij alle medewerkers
 • Empathie
 • Ethiek is weer belangrijk
 • Respect
 • Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen: er ontstaat een WIJ-gevoel!

 

Door het verbeterde contact worden medewerkers meer waard. Zelf zeggen ze daarover:

 • Ik ben zelf in staat om mijn energie en emotie bewust in te zetten bij het streven naar ons gezamenlijke doel.
 • Ik kan die positieve inzet van energie en emotie overbrengen op collega's waardoor ook zij beter of gerichter gaan presteren.
 • Ik kan die positieve inzet van energie en emotie overbrengen op mijn klant -  leverancier

Wat levert het medewerkers op?

 

In onze training worden alle deelnemers bewust uitgenodigd gewoon mens te zijn. Met alle daarbij behorende schaduwzijden, gebreken en tekortkomingen. Iedereen gaat normaal doen. Stoppen met het spelen van je (managers)rol.

 

Het mens mogen zijn, en daar kracht uit halen die je bij je werk gaat inzetten, staat centraal bij Theory U.

 

De werkomgeving wordt een harmonieuze omgeving waar transparant, intermenselijk contact hoogtij viert. Waarin men elkaar vertrouwt en op elkaar kan bouwen.

 

Wat wilt u bereiken?

Net als bij ieder leerproces, hangen ook teamcoachingsresultaten af van twee factoren: doel en inzet.

 

Ons analytische teamcoaching is erop gericht afdelingen en teams in staat te stellen op voorhand afgesproken doelstellingen te realiseren. Denk dus goed na wat u met teamcoaching wilt bereiken.

 

Een hechter team?

Een teambuildingsdag in de buitenlucht kan al voldoende zijn.

 

Een soepelere samenwerking en meer efficiëntie?

Na een quickscan bij u op het bedrijf stellen wij een passend coachingstraject met creatieve en actieve werkvormen samen.

 

Of wilt u het allerbeste uit uw team halen, zowel op de korte als lange termijn?

In samenwerking met uw verantwoordelijke(n) stellen wij een verdiepend coachingstraject samen met verschillende werkvormen aan de hand van Theory U.

 

Wat uw doel ook is, wij vinden dat er maximaal resultaat moet zijn. Daarom stellen wij altijd een programma op maat samen, passend bij uw organisatie en volledig gericht op de door u gewenste resultaten.

 

Tot slot is er nog één belangrijke factor die invloed heeft op het resultaat: de bereidheid van uw teamleden om gecoached te worden. Dit vereist namelijk een specifieke innerlijke houding én inzet van alle betrokkenen.

 

 

 

 

 

Vertrouwen als fundament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken = LEF tonen

 

LEF= angst overwinnen

 

LEF= vragen stellen en doorvragen

 

 

 

 

 

 

Meer begrip

 

 

 

 

 

 

 

Toename van betrokkenheidRecht vanuit het hart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer plezier in 
het werk

Duurzame ontwikkeling