categories

Klantervaringen

 

Ervaring van medewerkers

 • Voor het eerst heb ik mijn manager ervaren die zowel transparant als resultaat- en mensgericht is. Wat een verademing!
 • Ik voel me veilig tussen mijn collega’s. Hierdoor durf ik ook de confrontatie en conflict aan te gaan.
 • Ik heb meer inzicht in menselijke processen
 • Ik heb meer vertrouwen in mijn eigen en andermans mogelijkheden
 • We praten nu veel beter met elkaar
 • Het onderlinge vertrouwen is toegenomen

 


Ervaring van directeur en leidinggevende

 • Het enthousiasme tussen medewerkers op de werkvloer is toegenomen
 • Doordat het onderlinge vertrouwen tussen mijn medewerkers groeide, merkte ik winst op voor de effectiviteit van de organisatie
 • De betrokkenheid van mijn medewerkers nam toe
 • Ik heb inzicht in de drijfveren, motieven en patronen van mezelf en anderen. Dat helpt mij in het motiveren van mijn medewerkers
 • Er is een toegenomen verantwoordelijkheid van ieder teamlid voor het gemeenschappelijke resultaat
 • Ik merk dat we elkaar op een veel dieper niveau zijn gaan kennen. Er is meer vertrouwen ontstaan. Van hieruit kan innovatie ontstaan.
 • Door mijn toegenomen zelfkennis weet ik het toekomstbeeld en de bedrijfsdoelstelling helder over te brengen. Dat biedt duidelijkheid voor mijn medewerkers
 • Er is minder ziekteverzuim en verloop
 • Onze medewerker(s) hebben een beter contact met onze klanten en leveranciers. Hun inlevings- en oplossend vermogen is vergroot. Ethiek en respect viert hoogtij!

 

 

Ervaringen tijdens het coachingstraject:

 • Voor eerst zag ik mijn collega anders, menselijker. Ik wist niet dat hij zich zorgde maakte over zijn gehandicapte kind
 • Het was een openbaring dat de genoemde  bovenstromen en onderstromen veel met elkaar te maken hebben. Ik heb het altijd wel zo gevoeld, maar kon het niet onder woorden brengen. Ik ben mij bewust geworden van de relatie tussen emotie en energie. Het heeft te maken met het kennen van mijn drijfveren en intrinsieke motivatie
 • Ik werk vaak thuis. Ik merk nu hoe belangrijk het echte persoonlijke contact is tussen mij en mijn collega’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ- gevoel

 

TROTS

 

 

 

 

 

 

VOLDOENING

 

 

 

 

 

Minder ziek

 

 

 

Goed in je vel

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer vertrouwen