categories

4 psychologische processen voor diepgaande verandering

GroeneCoaching is als enige in Nederland gespecialiseerd in teamontwikkeling op basis van de volgende psychologische leerprocessen:

 

Deze vier veranderingsprocessen brengen hoofd en hart, oftewel het rationele en het gevoel, in overeenstemming. Alleen dan is effectieve duurzame verandering mogelijk.

Intrinsieke motivatie: wat ons werkelijk motiveert

 

Recente onderzoeken in de VS en Groot-Brittannië (door Dan Pink uiteengezet en toegelicht in Drive: The surprising truth about what motivates us) hebben uitgewezen dat bij complexe taken en oplossingsgericht denkwerk, een financiële beloning niet tot betere resultaten leidt.

 

Het is dus iets anders dat ons, in de huidige Westerse maatschappij, motiveert. Echte motivatie komt van binnenuit.

 

Onderstaande factoren maken dat we plezier in ons werk hebben:

  • Autonomie: zelf sturing geven aan onze taken
  • Meesterschap: goed zijn in ons werk en trots zijn op de geleverde prestaties
  • Doel: het gevoel hebben met ons werk bij te dragen aan iets groters, een hoger doel
  • Na een werkdag voldaan thuiskomen met nog voldoende energie
  • Waardering en begrip ontvangen van collega’s en leidinggevenden
  • Trots zijn op de organisatie voor wie we werken

 

Drijfveren

Om als bedrijf te kunnen innoveren, is het belangrijk dat medewerkers een sterke intrinsieke betrokkenheid bij het werk voelen. En dat ze zich bezig kunnen houden met zaken die aansluiten bij hun persoonlijke drijfveren.

 

Drijfveren zijn innerlijke krachten die ervoor zorgen dat je wilt werken aan je passie. Het is je innerlijke vuur. Freud werkte al aan het begin van de vorige eeuw met bewuste en onbewuste drijfveren. Later werd vanuit de analytische psychologie ontdekt dat iedereen anders met zijn drijfveren omgaat: je kunt ze actief verwerven, inzetten bij je werk, en ze koppelen aan ambitie. Je kunt ze doorgeven. Het is ook mogelijk dat je je minder bewust bent van wat jouw drijfveren zijn en hoe je ze (nog beter) kunt inzetten.

 

Bewuste inzet van drijfveren kent dus twee grote voordelen voor de werkgever:

  • De intrinsieke betrokkenheid maakt innovatieprocessen mogelijk
  • Medewerkers die hun drijfveren, emoties en motivatie goed kunnen reguleren, slagen erin om momenten van stagnatie succesvol te overbruggen.

 

Op individueel niveau

Doe je je werk met tegenzin? Raak je elke dag veel energie kwijt? Dat kan te maken hebben met drijfveerconflicten. De manier waarop we met onze drijfveren omgaan, heeft te maken met onze ontwikkeling tijdens onze jeugd, hoe we zijn opgegroeid en onze sociale omgeving.

 

In de trainingen komt dit onderwerp ruimschoots aan bod. Tijdens onze inzichtgevende persoonlijke coaching ontdek je wat jouw drijfveren zijn en hoe je hier nu mee omgaat. Dit nieuwe bewustzijn helpt je om het beste uit jezelf kunnen te halen.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Als je mensen een schip wilt laten bouwen, moet je ze geen hout en spijkers laten halen, maar leer ze verlangen naar de eindeloze zee."

Antoine de Saint Exupéry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke coaching

voor u of uw medewerker?

 

Ga naar de website van GroeneCoaching