categories

Coachingvorm: Verbeelding - Imaginatie

 

Beelden in plaats van woorden

Ieder mens heeft de mogelijkheid om zich dingen voor de geest te halen: de taal van de psyche bestaat voor een groot deel uit beelden.

 

Beelden en symbolen die we in onze omgeving zien hebben grote invloed op ons innerlijk. Innerlijk beeld en gedrag zijn onlosmakelijk verbonden en zijn het bronmateriaal van het menselijke handelen.

 

Het hanteren van (zelfgecreëerde) beelden zorgt ervoor dat we het rationele denken kunnen loslaten. Door verbeeldingskracht worden de veerkracht en het probleemoplossend vermogen van mensen geactiveerd. Dit is een uitstekend aangrijpingspunt bij individuele- en teamveranderingsprocessen.

 

“Voordat er woorden zijn”

Dat is ons specialisme. Wij  bieden diverse creatieve  werkvormen en metaforen die gebaseerd zijn op beelden in plaats van woorden.

Werkvormen

Visuals

Deze werkvorm draagt bij aan bewustwording door de “beeldende” werking. Lees verder.

 

De kracht van de tekening

Door teamleden een tekenopdracht te laten uitvoeren ontstaat een helder inzicht over hoe het team functioneert en hoe de onderlinge communicatie en samenwerking plaatsvindt. Lees verder.

 

Intrigerende kunst

Op een creatieve manier wordt de interne communicatie op de werkvloer nieuw leven in geblazen. Lees verder.

 

Moodboard

Individueel of samen met teamleden creëer je een visuele representatie in de context van de opdracht. Beleef dat deze visuele communicatie vele malen effectiever is dan mondelinge communicatie. Lees verder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeelding

 

 

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal"

 

Albert Einstein 1879 - 1955