categories

4 psychologische processen voor diepgaande verandering

GroeneCoaching is als enige in Nederland gespecialiseerd in teamontwikkeling op basis van de volgende psychologische leerprocessen:

 

Deze vier veranderingsprocessen brengen hoofd en hart, oftewel het rationele en het gevoel, in overeenstemming. Alleen dan is effectieve duurzame verandering mogelijk.

Boven- en onderstromen: de onderstroom bepaalt de koers

Het dagelijkse leidinggeven binnen organisaties gebeurt aan de hand van plannen, procedures, strategieën en werkschema's. Alles is financieel onderbouwd en er wordt een tijdsplanning aangehangen. Deze rationele, concrete en lineaire benadering wordt de bovenstroom genoemd. De bovenstroom is te managen via kennis en intelligentie. Bovendien is ze zichtbaar en goed bespreekbaar.

 

De onderstroom staat voor alle onbewuste, emotionele en gevoelsmatige processen binnen een organisatie. Deze is heel direct verbonden met de bovenstroom, maar is nauwelijks zichtbaar en niet zo makkelijk benoembaar of bespreekbaar.

 

Het probleem is de strikte scheiding tussen deze twee. De organisatie of firma is vergelijkbaar met een ijsberg. Het is de taak van het management om te zorgen dat deze naar het westen wordt geduwd, waar de doelen van dit jaar liggen. Het hele team staat te duwen tegen de top van de ijsberg, maar intussen drijft de berg in noordelijke richting. De onderstroom maakt dat het team gauw uitgeput raakt, en het doel wordt niet bereikt.

 

De onderstroom laat zich niet negeren. Als de organisatie zich kan openstellen, en de onderstroom een plaats kan geven zal er een evenwicht ontstaan. Alleen dan is er constructieve groei mogelijk. Door verwachtingen, gevoelens en ingesleten patronen (zowel van de groep als bij het individu) bespreekbaar te maken, zal er veel nieuwe positieve energie vrijkomen. Hoofd, hart en wil moeten samen gaan zorgen voor een evenwichtige, gezamelijke koers.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het slimme onbewuste

 

 

Het onbewuste bepaalt veel sterker ons

gedrag dan dat we vaak denken.

 

Dit is belangrijk om in het achterhoofd

te houden bij het managen van uw team

of

het verkopen van producten en diensten.