categories

Coachingwerkvorm Actief

Gaat het erom dat het team samen plezier heeft? Dan is daar niets mis mee! Wij organiseren graag uw recreatieve teamuitje. De actieve coachingswerkvorm gaat een stap verder dan onze recreatieve outdoor-activiteiten.

De actieve buitentraining, zonder survival-karakter, staat voor outdoor-activiteiten met een coachingsinvalshoek. Deze coachingvorm kan het team in weinig tijd echt laten groeien. Anders gezegd: het volle potentiëel van uw team komt dichterbij.

 

Aan de slag

Het Groene Hart is het werkterrein waar het team aan de slag gaat met verschillende outdoor- en doe-activiteiten. Opdrachten waarmee het gedrag van alle teamleden zichtbaar, hoorbaar, voelbaar en merkbaar wordt. Ook voor elkaar.


Onze deskundige trainer laat de deelnemers via confrontatie inzicht krijgen, bijvoorbeeld in de geldende omgangsvormen en groepsnormen en -waarden. Ze worden zich bewust van hun belevingen. Dit inzicht en deze bewustwording vinden bij hen allemaal plaats en daardoor krijgt men meer begrip voor elkaar. Hiermee verbetert de sfeer.


Deze werkvorm is een complete coachingmethode. Elke opdracht kent een nabespreking op procesniveau. Ook wordt er ruim aandacht besteed aan hoe de nieuwe teamdynamiek kan worden overgebracht naar de werksituatie.

Bekijk de actieve werkvormen in de fotogallerij

Werkwijze

  • Groepsopdrachten vormen de kern van elke buitentraining. Elke opdracht heeft aansluitend een korte nabespreking.
  • Aan het einde van de training komen team en gedragstrainer samen om de vooraf geformuleerde leerdoelen te bespreken. Hoe hanteerde het individu of het team zaken als: overleg, besluitvorming, leiding geven en -ontvangen, taakverdeling, tijdsdruk en inzet van deskundigheid?
  • De gedragstrainer vat het zojuist geleerde samen en geeft aan hoe dit toegepast kan worden in de dagelijkse werksituatie. Indien gewenst kunnen er resultaatgerichte afspraken worden gemaakt met de groep.

 

Resultaat

Het proces is erop gericht dat het team zal groeien. De effectiviteit, belastbaarheid en de bedrijfsresultaten van het team zullen verbeteren.


Onze actieve werkvormen laten zien welke rollen uw teamleden aannemen onder andere omstandigheden dan in de normale werksituatie.


Neem contact op om samen met ons te kijken of de actieve werkvorm "teambuilding" iets is voor uw team.

 

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verschil tussen het recreatieve en het teambuiding evenement kenmerkt zich als de componenten: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren wordt doorlopen.

 

 

 

 

 

 


Verblijf in de natuur prikkelt om te bewegen en te doen en is dus een belangrijke complementaire meerwaarde.

 

 

 

 

 

 

 


Door mensen uit hun comfort zone te halen, creëren wij een situatie waar het meeste potentiëel van leren aanwezig is.

 


(Ervaringsleer en de

leercyclus van Kolb)